Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert w przetargu "Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie".

Zgodnie z Art. 86 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczam informację dotyczącą przetargu „Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie". 1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji – 384 305,81 zł (brutto). 2)...

Ogłoszenie o przetargu "Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie".

W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące przetargu "Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie". A. Sakowicz

Informacja z otwarcia ofert w przetargu "Remont i przebudowa pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie".

Zgodnie z Art. 86 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczam informację dotyczącą przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie". 1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji – 82 780,51...

Ogłoszenie o przetargu "Remont i przebudowa pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkól CKR w Starym Lubiejewie".

W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące przetargu "Remont i przebudowa pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkól CKR w Starym Lubiejewie". A. Sakowicz

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie ul. Klonowa 4, 07-300 Ostrów Maz NIP 759-12-46-362 REGON. 000097092 Tel. 297453266 / fax 297463267 e-mail:zslubiejewo@op.pl www.lubiejewo.pl I. Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie ogłasza: Przetarg...

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu „Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie”.

Zgodnie z Art. 92 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczam informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie". W tabeli - zestawienie oferentów wraz z punktacją...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu „Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie”.

Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z Art. 86 ust 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie” informuję, że: Otwarcie ofert...

Odpowiedź na zapytanie w przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie".

W załączniku znajduje się odpowiedź na zapytanie w przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie". Andrzej Sakowicz

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie".

W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie". A. Sakowicz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie".

Zgodnie z Art. 92 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczam informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu "Przebudowa budynku warsztatowego nr 2 Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie". Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła FIRMA WIELOBRANŻOWA Magdalena...