Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu „Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap”.

W załączniku znajduje się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu „Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap”. Roman Malicki - dyrektor

Informacja z otwarcia ofert w przetargu „Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap”.

Zgodnie z Art. 86 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczam informację dotyczącą przetargu „Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap”. 1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji – 280...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu "Remont w budynkach szkolnych z wymianą instalacji elektrycznej i hydraulicznej w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie".

W załączniku znajduje się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu "Remont w budynkach szkolnych z wymianą instalacji elektrycznej i hydraulicznej w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie". Roman Malicki, dyrektor

Informacja z otwarcia ofert w przetargu "Remont w budynkach szkolnych z wymianą instalacji elektrycznej i hydraulicznej w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie".

Zgodnie z Art. 86 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczam informację dotyczącą przetargu „Remont w budynkach szkolnych z wymianą instalacji elektrycznej i hydraulicznej w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie". 1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na...

Odpowiedź na zapytanie do przetargu "REMONT NAWIERZCHNI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ CKR W STARYM LUBIEJEWIE II ETAP"

Treść pytania: Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających realizację poszczególnych zakresów rzeczowych , np. wystąpienie temperatur minusowych uniemożliwiających wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych ? Określony...

Ponowne ogłoszenie o przetargu "Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap".

W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące ponownie ogłoszonego przetargu "Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap". A. Sakowicz

Ogłoszenie o przetargu "Remont w budynkach szkolnych z wymianą instalacji elektrycznej i hydraulicznej w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie".

W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące przetargu "Remont w budynkach szkolnych z wymianą instalacji elektrycznej i hydraulicznej w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie". A. Sakowicz

Informacja z otwarcia ofert w przetargu "Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap"- ponowne ogłoszenie.

Zgodnie z Art. 86 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczam informację dotyczącą przetargu „Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap". 1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji – 274 822,87...

Ponowne ogłoszenie o przetargu "Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap".

W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące ponownie ogłoszonego przetargu "Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap". A. Sakowicz

Informacja z otwarcia ofert w przetargu "Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie II etap".

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczam informację dotyczącą przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie". Treść informacji: W związku z faktem, że w w/w przetargu nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie...