Rejestr zmian

05 października 2017 15:22 10 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_specyfikacja_techniczna.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:21 10 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:18 10 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__formularz_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:18 10 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [siwz_pracownia_agrotroniki.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:17 10 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_pracownia_agrotroniki.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:16 10 miesięcy temu

17 maja 2017 18:09 1 rok temu

Komunikaty: Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego...

Dodanie załącznika [mrirw_zuzyte_skladniki_maj_2017_stare_lubiejewo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

17 maja 2017 18:08 1 rok temu

28 kwietnia 2017 12:10 1 rok temu

26 kwietnia 2017 17:20 1 rok temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 19681