Rejestr zmian

10 października 2017 17:45 7 miesięcy temu

05 października 2017 15:25 7 miesięcy temu

05 października 2017 15:24 7 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:23 7 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__umowaprojekt.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:22 7 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_specyfikacja_techniczna.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:21 7 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:18 7 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__formularz_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:18 7 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [siwz_pracownia_agrotroniki.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:17 7 miesięcy temu

Przetargi: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni agrotroniki...

Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_pracownia_agrotroniki.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Andrzej Sakowicz

05 października 2017 15:16 7 miesięcy temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 17588